CODZIENNE PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE

Polska - Niemcy - Belgia - Holandia

KUP BILET ONLINE 5% TANIEJ

Oferta

Serdecznie witamy na stronie internetowej TANIBUS.eu!

Świadczymy usługi przewozów międzynarodowych i krajowych. Zajmujemy się transportem między Polską, Niemcami, Holandią oraz Belgią.

Co zapewniamy w podróży busami do Belgii, Holandii i Niemiec ? Odbieramy i zawozimy Pasażerów z adresu pod adres. Ręczymy za miłą, przyjazną i sympatyczną atmosferę, komfortowe warunki – połączenie samochodu osobowego z nowoczesną technologią, a także stały nadzór serwisu assistance wraz z ubezpieczeniem każdego Klienta.

Spośród innych przewoźników z Podkarpacia i Małopolski oferujących przejazdy busami do Polski z Niemiec oraz krajów tzw. Beneluxu wyróżniamy się atrakcyjnymi i korzystnymi cenami, punktualnością, elastycznością oraz wyważonym czasem podróży. Uwzględniamy preferencje Klientów w kwestii przejazdu od drzwi do drzwi (Door to Door), muzyki w aucie czy dostępności sieci Wi-Fi.

TaniBus.eu i Hoper łączą siły! Dzięki temu na hoper.pl możesz w prosty sposób wyszukiwać połączenia i rezerwować podróż online. Ponadto wpisując kod HOPER-TANIBUS podczas rezerwacji przejazdu na stronie hoper.pl otrzymasz 5% rabatu (zasady promocji) oraz gwarancję zwrotu pełnej ceny biletu w przypadku, gdy zrezygnujesz z podróży nawet do 3 dni przed przejazdem (więcej informacji w regulaminie). . Pełną charakterystykę naszej usługi znajdziesz w Regulaminie.

Trasy jakie wykonujemy

Nasi Klienci mogą liczyć na komfortowy przewóz międzynarodowy. Na poniższej grafice przedstawiamy schemat naszych przejazdów. Kursujemy na trasie Polska - Niemcy - Belgia - Holandia. Szczegółowy obszar świadczonej usługi można znaleźć na hoper.pl/przewozy-miedzynarodowe
Wyjazd z Polski odbywa się codziennie w godzinach popołudniowych – ok. 16:00-17:00. Powrót do kraju następuje każdego dnia o podobnym czasie. Staramy się podchodzić indywidualnie do każdego Klienta.
Trasy jakie obsługujemy

Nasze busy

Promocje

Kiedy możesz uzyskać 5% rabatu?

Kupując bilety online na stronie www.hoper.pl i wpisując kod rabatowy HOPER-TANIBUS (zasady promocji).

Karta Hoper Mile zastępuje dotychczasowe karty VIP i Kartę Stałego Klienta, szczegóły w biurze i u kierowcy.

Cennik

Teraz czekają na Ciebie jeszcze bardziej atrakcyjne ceny biletów, zależnie od terminu rezerwacji.

Przewóz osób

Podkarpacie
Kurs w obie strony
Niemcy
od 65 € lub od 270 zł
Holandia
od 70 € lub od 290 zł
Belgia
od 75 € lub od 310 zł
Małopolska
Kurs w obie strony
Niemcy
od 65 € lub od 270 zł
Holandia
od 65 € lub od 270 zł
Belgia
od 70 € lub od 290 zł
Śląsk
Opolskie
Dolnośląskie
Kurs w obie strony
Niemcy
od 60 € lub od 250 zł
Holandia
od 60 € lub od 250 zł
Belgia
od 65 € lub od 270 zł

Sprawdź cenę i zamów przejazd na hoper.pl. Wpisując kod HOPER-TANIBUS otrzymasz 5% rabatu (zasady promocji)

Przewóz paczek

Wszystkie województwa
Kurs w obie strony
Wszystkie trasy
od 30 € lub od 130 zł

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB
 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki przewozu osób.

 2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  1. Przewoźnik – przedsiębiorstwo transportowe wyszczególnione w Załączniku 1 do Regulaminu, świadczące usługi międzynarodowego przewozu osób lub krajowego okazjonalnego przewozu osób, wykonujące przewóz w oparciu o stosowną licencję oraz spełniające wszelkie inne wymogi wynikające z przepisów prawa,

  2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu Przewoźnika na podstawie Ceny Biletu;

  3. Hoper – marka używana przez Przewoźnika do świadczenia usługi przewozu;

  4. Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do pojazdu.

 3. W momencie zakupu biletu Pasażer zawiera umowę przewozu i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Przewóz Pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień bilet.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest za pośrednictwem serwisów internetowych lub telefonicznie pod numerami: +48 22 269 20 82 lub innymi numerami telefonów podanymi do wiadomości pasażerów oraz przez aplikację mobilną i stacjonarne punkty sprzedaży. Po zamknięciu listy rezerwacyjnej Przewoźnik skontaktuje się z Pasażerem w celu potwierdzenia dokładnej godziny odjazdu.

 2. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu, a także winien okazać go na prośbę kierowcy.

 3. W przypadku przedwczesnego odjazdu, odstąpienia przez Pasażera od umowy przewozu z powodu awarii pojazdu lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności występujących po stronie Przewoźnika, Pasażer posiadający ważny bilet po złożeniu reklamacji na adres: bilety@hoper.pl i jej pozytywnym rozpatrzeniu otrzyma pełny zwrot należności za zakupiony bilet.

 4. W przypadku odstąpienia Pasażera od umowy przewozu z przyczyn niewystępujących po stronie Przewoźnika, do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na kurs należy dokonać zwrotu biletu z pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika. Wyjątkowo, w przypadku gdy Strona Internetowa Przewoźnika jest niedostępna z przyczyn technicznych, Pasażer może zgłosić dyspozycję zwrotu Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika poprzez linię telefoniczną udostępnioną przez Przewoźnika pod numerem: +48 22 269 20 82. Wysokość potrącenia uzależniona jest od terminu zwrotu i typu przejazdu:

  1. Przejazdy krajowe:

   1. Zwrot wykonany ponad 14 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 10% wartości biletu brutto

   2. Zwrot wykonany w terminie przekraczającym 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 50% wartości biletu brutto

   3. Zwrot wykonany w okresie do 7 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 90% wartości biletu brutto

  2. Przejazdy międzynarodowe:

   1. Zwrot wykonany ponad 3 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest w całości, bez potrącenia wartości biletu brutto

   2. Zwrot wykonany w okresie krótszym niż 3 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 50% wartości biletu brutto

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu po zamknięciu listy rezerwacyjnej należy wypełnić formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu biletu (formularz dostępny pod adresem: hoper.pl/Regulaminy/formularz_odstapienia_Hoper.pdf) i wysyłać wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu biletu na adres: ul. Zakopiańska 73, Kraków 30-418

 6. Zawrzeć umowę przewozu poprzez zakup Biletu może wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

PRZEWOŹNIK
 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego Bagażu w wyznaczone miejsce.

 2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego Bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika (przewozy „door to door” - „od drzwi do drzwi”) godziny wyjazdu i przyjazdu ustalone przez Przewoźnika po potwierdzeniu drogą telefoniczną, SMS oraz e-mail mogą ulec zmianie, w zależności od miejsc wsiadania i wysiadania pozostałych pasażerów oraz w zależności od sytuacji drogowej. Prezentowane czasy wyjazdu i przyjazdu są jedynie orientacyjne i mogą ulegać zmianie.

 3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

 4. Przewoźnik może powierzyć wykonanie całości lub części usługi przewozowej innym przewoźnikom. Przewoźnik może dokonać zmiany pojazdu służącego wykonaniu usługi przewozu.

 5. W sytuacjach wyjątkowych (np. utrudnienia w ruchu drogowym, remonty lub roboty budowlane, niekorzystne warunki pogodowe itp.) Przewoźnik może zmienić miejsce docelowe Pasażera. W takim przypadku Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu Pasażera w miejsce najbardziej dla niego dogodne, z uwzględnieniem jednak szczególnej sytuacji.

 6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

  1. nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu;

  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

  3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

  4. zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub zdrowiu współpasażerów,

  5. w przypadku podróży międzynarodowych, nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

 7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu (odbioru lub końcowego) przez Pasażera.

PASAŻER
 1. Pasażer jest obowiązany posiadać wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do odbycia podróży, w tym do przekroczenia granicy.

 2. Jeżeli Pasażer w momencie zakupu biletu wybrał opcję z ulgą, to jest zobowiązany do okazania kierowcy dokumentu, uprawniającego go do wybranej ulgi.

 3. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 (dziesięć) minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu;

 4. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

  1. przekazania Bagaży kierowcy, w celu właściwego ulokowania w pojeździe, poza jednym Bagażem pozwalającym na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem

  2. jeśli jednym z podróżnych jest dziecko, które zgodnie z prawem powinno podróżować w specjalnym foteliku, do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach. Po wcześniejszym uzgodnieniu, Przewoźnik może udostępnić na czas podróży fotelik dla dziecka o wadze od 9 do 36 kg. O potrzebie udostępnienia fotelika należy poinformować Przewoźnika niezwłocznie po zakupie biletu, telefonicznie pod numerem 222 692 082 lub emailowo na adres bilety@hoper.pl. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażera podróżującego z dzieckiem wymagającym fotelika, jeśli fakt ten nie został zgłoszony Przewoźnikowi niezwłocznie po zakupie biletu.

  3. stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

  4. zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;

  5. w przejazdach krajowych, o ile przepisy prawa, nie stanowią inaczej dzieci do 10 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą podróżować samodzielnie po wcześniejszym przekazaniu Przewoźnikowi ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ wypełnionej przez prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej. Wzór ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  6. w przejazdach międzynarodowych, o ile przepisy prawa, nie stanowią inaczej dzieci do 13 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 13 lat mogą podróżować samodzielnie po wcześniejszym przekazaniu Przewoźnikowi ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ wypełnionej przez prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej. Wzór ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

 6. Nieobecność Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczna z rezygnacją z przejazdu.

 7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, jak również zażywania środków odurzających.

 8. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i wsiąść do pojazdu przed upływem wyznaczonego czasu.

 9. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. W przypadku nieszczęśliwego wypadku powodującego szkodę Pasażera, Pasażer celem uzyskania odszkodowania winien zgłosić szkodę Przewoźnikowi.

 10. Pasażer ponosi odpowiedzialność za opóźnienie przewozu spowodowane jego zawinionym zachowaniem.

 11. Pasażer ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego Przewoźnikowi lub innym pasażerom.

BAGAŻ
 1. W przejazdach krajowych za Bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm oraz wadze nie większej niż 25 kg. Pasażer ma prawo do przewozu maksymalnie 3 sztuk Bagażu podręcznego:

  1. Bezpłatnie jednej sztuki Bagażu o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom,

  2. Bezpłatnie jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm,

  3. Za dodatkową opłatą uiszczaną podczas zakupu biletu jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm (Nadbagaż).

 2. W przejazdach międzynarodowych za Bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm oraz wadze nie większej niż 25 kg. Pasażer ma prawo do przewozu Bagażu podręcznego:

  1. Bezpłatnie jednej sztuki Bagażu o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom,

  2. Bezpłatnie dwóch sztuk bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm,

  3. Za dodatkową opłatą uiszczaną podczas zakupu biletu bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm (Nadbagaż).

 3. Przewoźnik, decyduje o miejscu i sposobie przewożenia Bagażu, biorąc pod uwagę dostępność miejsca oraz komfort i bezpieczeństwo podróży.

 4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych Pasażerów na niewygody.

 6. Za rzeczy, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

 7. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez Pasażera rzeczy, jeżeli Pasażer umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym, chyba że szkoda nie powstała z winy Przewoźnika.

 8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz zwierzęcia, po wcześniejszej konsultacji z przewoźnikiem (np. pies przewodnik).

 9. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość Bagażu nie narusza wyżej wymienionych warunków.

 10. Ustala się, iż za przewożony bagaż ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych odpowiedzialność ponosi Pasażer, chyba że szkoda wynikła z winy Przewoźnika.

 11. Przewoźnik oferuje przewóz rowerów tylko na wybranych trasach za dodatkową opłatą uiszczaną podczas zakupu biletu. Rowery są przewożone w specjalnym bagażniku dostosowanym do przewozu rowerów lub, w przypadku przewozów międzynarodowych, w luku bagażowym, po uprzednim odmontowaniu przedniego koła przez pasażera.

 12. Pasażer jest zobowiązany do przekazania Bagażu kierowcy w pobliżu pojazdu w celu właściwego ulokowania w pojeździe. Dodatkowa pomoc w przenoszeniu Bagażu jest uzależniona od woli kierowcy.

UMOWA PRZEWOZU
 1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz. W przypadku zamówienia ze sposobem zapłaty w pojeździe lub w przypadku skorzystania z Karty stałego klienta uprawniającej do bezpłatnego przewozu umowa przewozu zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez przewoźnika.

 2. W momencie zawarcia umowy Pasażer akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 3. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewóz osób i mienia „door to door” nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Plan jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie, w innych kanałach sprzedaży, w szczególności w serwisie hoper.pl, superpks.pl, e-podroznik.pl lub innych kanałów należących do właściciela systemu E-PODROZNIK BILETY, spółki Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (nr KRS 0000493001).

 4. Prezentowany w serwisach hoper.pl, superpks.pl oraz e-podroznik.pl szkieletowy plan jazdy przedstawia czas dojazdu od ostatniego pasażera w mieście początkowym do pierwszego pasażera w mieście docelowym. Prezentowane czasy odjazdu/ dojazdu są jedynie orientacyjne i mogą ulegać zmianie. Do prezentowanego czasu należy doliczyć czas odbioru pozostałych pasażerów spod wskazanych przez nich adresów.

 5. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

 6. Na Cenę Biletu składają się:

  1. Cena podstawowa – czyli opłata za przejazd od danej miejscowości do danej miejscowości na podstawowej trasie przewozu;

  2. opłata dojazdowa – czyli opłata wyliczona na podstawie konkretnych adresów odbioru i przywozu pasażera,

REKLAMACJE
 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres: ul. Zakopiańska 73, Kraków 30-418 lub pocztą elektroniczną bilety@hoper.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;

  2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo Pasażera;

  3. załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu (Bilet) lub dane określone przez przewoźnika, pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu;

  4. uzasadnienie reklamacji;

  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

  6. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

  7. podpis uprawnionego lub podróżnego - w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.

 3. Odpowiedzi na reklamację udziela się w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do przewoźnika, Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące Bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej Bagaż. Jeżeli po wydaniu Bagażu ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Przewoźnik ustala stan Bagażu na żądanie uprawnione- go zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

 1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;

 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administrator danych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych od momentu ich otrzymania jest Przewoźnik który świadczy usługę przewozu zgodnie z nabytym Biletem.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu sprzedaży biletów, zlecenia przewozu przesyłki, prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz zapewnienia sprawnego działania procesu reklamacji co szerzej wyjaśniamy poniżej.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

  1. w celu realizacji sprzedaży biletów, zlecenia przewozu przesyłki, wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz sprawnego działania procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. w celach analitycznych (np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, Pani/Pana zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. w celu oferowania Pani/Pana przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. Kategorie Danych osobowych:

  W takim przypadku przetwarzamy dane takie jak: podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres email. Jeżeli nabywa Pani/Pan bilet lub zleca przewóz przesyłki na rzecz osoby trzeciej, przetwarzamy dane osobowe tej osoby, jak również dane osobowe odbiorcy przesyłki.

 4. Okres przechowywania danych osobowych:

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu obowiązywania biletu lub zakończenia usługi przewozu przesyłki, a po jego zakończeniu:

  1. przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji);

  2. do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem biletu;

  3. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

  Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż Pani/Pan: a) zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, b) cofnie zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, c) sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 5. Prawa związane z ochroną danych osobowych

  Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  7. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

  9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: kontakt@hoper.pl, Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 6. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.

 7. Odbiorcy danych:

  Dane osobowe mogą być przekazane: naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, agencje marketingowe, partnerzy świadczący usługi techniczne.

 8. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik numer 1

Lista przewoźników świadczących usługi przewozu pod marką Hoper

 1. Studio Perfect Star-Ski Agata Staroń, Bobrek 32-661, ul. Długa 12, NIP 592085305, REGON: 122418848

 2. HOPER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałówka 41, 37-550 Radymno, KRS: 0000767386, NIP 7922305332, REGON 382362483

 3. Ailon - Łukasz Kolarz, NIP:655-193-99-34 , REGON: 364658252, ul. Skałki 13, 28-100 Busko-Zdrój

Załącznik nr 2

ZGODA NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ

Ja niżej podpisana/y, _______________________________, będąc prawnym opiekunem małoletniej/ego ____________________________________, wyrażam zgodę na samodzielną podróż ww. osoby bez mojej opieki lub bez opieki innych osób pełnoletnich, na trasie z _________________ do ___________________ w dniu __________________, wyjazd o godz. ______.

Akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że przewoźnik ani jego pracownicy nie sprawuje ani nie zapewnia opieki nad małoletnim w trakcie świadczenia usługi przewozu. Wobec powyższego ponoszę pełną odpowiedzialność za zachowanie małoletniego w trakcie jego przewozu. Jednocześnie oświadczam, że nie będę wnosił/a jakichkolwiek roszczeń dotyczących szkody lub dodatkowych kosztów związanych z samodzielną podróżą małoletniego. Potwierdzam, że zorganizowałem/am odbiór ww. osoby niepełnoletniej przez _______________________________________________ [imię, nazwisko, numer kontaktowy].

__________________________________
[podpis]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla kontrahentów, pracowników lub współpracowników kontrahentów Hoper 1 sp. z o.o.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej.

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hoper 1 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Michałówce, Michałówka 41, Radymno 37-550, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000767386, NIP: 7922305332, REGON: 382362483, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

Dane Kontaktowe: e-mail:  hoper1@hoper.pl

Źródło danych

Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy albo podmiotu który Pani/Pan reprezentuje lub pozyskaliśmy z innych jawnych źródeł, takich jak strona internetowa firmy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), b) i f) RODO:

 • w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umowy,

 • a także ewentualnie w celach obrony i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej;

 • w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych – jeżeli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa.

Kategorie danych osobowych

Administrator otrzymał i przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), stanowisko/ pełniona funkcja, dane identyfikujące podmiot w imieniu którego Pani/Pan występuje. Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu realizacji umowy zawartej przez Administratora z kontrahentem a po jej zakończeniu do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

Prawo dostępu do danych osobowych:  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do ich sprostowania (poprawienia) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli;

 4. ograniczenia przetwarzania danych - może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 6. prawo do przenoszenia danych – ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam posiadamy na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: hoper1@hoper.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Pan/ Pani to Pan/ Pani, czyli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Adres

HOPER 1 Sp. z o.o.
Michałówka 41
37-550 Radymno

Telefon

PL (+48) 661 490 661
PL (+48) 690 979 960
NL (+31) 685 289 555

Email, Facebook

kontakt@tanibus.eu
fb.com/tanibus.eu

Znajdź przejazd w okazyjnej cenie na hoper.pl i odbierz dodatkowe 5% rabatu (zasady promocji) za zakup online z kodem:
HOPER-TANIBUS.

Zgłoszenie rezerwacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin

Kup bilet online

Znajdź przejazd w okazyjnej cenie na www.hoper.pl
...i odbierz dodatkowe 5% rabatu (zasady promocji) za zakup online z kodem: HOPER-TANIBUS